Reklamation

Reklamationsret

CIHA yder 2 års reklamationsret i henhold til købeloven, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse.

Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.

Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles CIHA indenfor rimelig tid. Det er din pligt, at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Opdager du en fejl, skal du hurtigt rette henvendelse til CIHA. Varen kan efterfølgende returneres for reparation, ombytning eller efter aftale eventuelt kreditering.

Hvis en vare skal returneres til CIHA i forbindelse med reklamation, opfordrer vi til, at CIHA kontaktes før returnering af varen. Returneres varen for egen regning, uden aftale med CIHA,  refunderes returneringsomkostning i rimeligt omfang.

Købelovens mangels regler kan finde anvendelse.

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til kundeservice hos CIHA. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk.

Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her

Transportskader

Ved skader opstået under transport, opfordrer vi til at dette straks anmeldes til transportøren og også gerne til CIHA. Hvis pakken er synligt beskadiget ved modtagelse, er det en god idé at enten nægte modtagelse, eller få påført på følgebrevet, at der tages forbehold for modtagelse, ved skader på varen opstået som følge af transportskade. Hvis du er i tvivl, kontakt endelig CIHA. Opdager du en transportskade efter levering, skal du indenfor rimelig tid gøre CIHA opmærksom på det, hvis det har forringet varens værdi.


Reklamation- og varereturnering

Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes henvendelse rettet til:

Ciha IVS
Selandersvej 62
8920 Randers NV

T: +45 20 90 00 23
M: info@ciha.dk

Varereturnering foregår også til denne adresse – bemærk at vi ikke modtager pakker sendt pr. efterkrav. Returnering kan også ske ved at nægte modtagelse (hvis vi får besked på forhånd) eller aflevere varen personligt hos os.
Det er ikke et krav men ekspeditionen fremmes, hvis fyldestgørende informationer følger pakken – eksempelvis kopi af ordrebekræftelse, registreringsnummer og kontonummer for bankkonto hvortil refusion kan foregå, kopi af evt. forudgående korrespondance mv.

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

Refusion

I tilfælde af aftalte dekorter, returnerede varer eller forudbetalte varer som afbestilles, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købet.

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

CIHA følger dansk lovgivning.

Forbehold

Eventuelle fejl på siden sker engang i mellem … CIHA tager forbehold for trykfejl, prisfejl, fejl i billedmateriale, moms- og afgiftsændringer samt leveringssvigt. Eventuelle tilbud gælder så længe lageret haves.