Problembaseret læring og kognition

Problembaseret læring og kognition er det, at kunne tænke dekontekstualiseret og at kunne forudse og løse problemer. Dekontekstualiseret sprog kobles sammen med kognition – samtaler, rolleleg og fantasilege regnes for de stærkeste redskaber til udvikling af kognition.

Læs mere om kognition