Ordforråd og kommunikation

Når man taler om barnets ordforråd, tænker mange automatisk på navneord (æble, bold, giraf, bil osv.), og hvad de forskellige ting hedder. Ordforråd er dog meget mere end det. Ordforråd dækker også andre ordklasser og semantiske kategorier såsom:

• Udsagnsord: spise, gå, hoppe, sove, lege osv.
• Tillægsord/adjektiver: lang, stor, beskidt, høj, rød osv.
• Forholdsord: under, i, på, ved siden af, bagved osv.
• Bi-ord/adverbier: op, ned, ud, ind, rundt, hurtigt osv.
• Ord for ikke-eksisterende: væk, tom, slut, osv.
• Ord for gentagelse: mere, igen osv.

Læs mere om ordforråd

Kommunikation er jo den helt grundlæggende mening med at bruge sprog. Vi lærer sprog for at kunne kommunikere meningsfuldt med hinanden, og den tidlige kommunikation begynder allerede i den nære relation mellem forælder og barn. Som forælder kan du lære barnet meget om hensigtsmæssig kommunikation, men vær også bevidst om, at barnet, for at kunne begå sig ude i verden som socialt væsen, ligeledes skal have øvelse i at kommunikere hensigtsmæssigt med andre børn og voksne.

Læs mere om kommunikation