Problembaseret læring og kognition

Problembaseret læring og kognition er det, at kunne tænke dekontekstualiseret og at kunne forudse og løse problemer. Dekontekstualiseret sprog kobles sammen med kognition – samtaler, rolleleg og fantasilege regnes for de stærkeste redskaber til udvikling af kognition.

Når barnet skal forstå og producere sprog, involveres barnets kognition/tænkning. Det sker når barnet skal systematisere og danne mentale kategorier over de sproglige input det får, og ligeledes når det skal planlægge sin egen sprogproduktion.

Læs mere om kognition