Kategorisering

Allerede i en tidlig alder begynder børn at bruge deres sanser til at genkende mønstre og forsøge at danne mentale kategorier, og alle nye informationer systematiseres i forhold til de kategorier der allerede eksisterer i barnets bevidsthed. Kategorisering giver således barnet overblik og en mere sammenhængende forståelse af den verden, det lever i.

Læs mere om kategorisering