Musikinstrumenter til børn

Sang og musikinstrumenter til børn styrker de fonologiske aspekter af sproget.  At give børn masser af oplevelser med sang og musik er generelt godt for barnets udvikling, ikke mindst den sproglige.

I sang og musik forstærkes og tydeliggøres de aspekter, som giver sproget mening, dvs. eksempelvis prosodi, rytme, intensitet, tryk, tonehøjde (de såkaldt ”suprasegmentale aspekter”). Erfaringer med disse aspekter i sang og musik kan ruste barnet bedre til at opfatte variationer i sproget.

Læs mere om sang og musik her