image

Kære oplæser

Vi har lavet en bog til dig, der gerne vil gøre læsning med små børn til en sjov og lærerig aktivitet, hvor I bruger hele kroppen og alle sanser til at læse, opleve og lege bogen samtidig med, at barnet udvikler sit sprog, sit ordforråd og sin motorik.

Igennem hele bogen er der forslag til spørgsmål, dialog og leg, men det allervigtigste er samtalen med barnet og barnets egne kommentarer og spørgsmål. Brug bogens forslag og ideer, som du har lyst til om som passer til situationen. Bogen inviterer til, at man læser den igen og igen, og så kan det være rart med flere ord og lege at arbejde med.

For nogen vil det være rart at læse bogen igennem fra ende til anden inden du læser den sammen med et barn, men du kan læse bogen præcis, som du ønsker, og bruge den, som det bedst passer dig og de børn du læser for.

God fornøjelse.

Ina Haller, forfatter og psykolog & Lea Letén, illustrator

testimonial_photo

Jeg er vild med bogen” Flotte, enkle illustrationer som rigtig fint ”vækker” børnene og deres nysgerrighed. Se mere

Ganske kort: Jeg kan rigtig godt lide bogens opbygning, da man fint kan fordybe sig i en enkelt side og ”folde en samtale ud” hvor barnet kan bidrage med egne erfaringer. Jeg har i sinde at afprøve bogen sammen med min børnehaveklasse på en specialskole. Se mindre

Marianne

testimonial_photo

Der er ret mange gode forslag til dialog og der er flere steder leg indbygget i læsningen. Se mere

For eksempel elsker Ellitot den side, hvor han skal hoppe, gå på tæer, løbe, stå på et ben, etc. Og det bliver naturligt at øve lyde, ord, begreber sammen. Legene og samtaleemnerne er inspireret af ”en dialogisk læsning”, står der, altså en bestemt måde at læse billedbøger på, som fx bruges i mange daginstitutioner. Der er til mange timers læsning, typisk tager vi blot nogle sider ad gangen og arbejder og leger ud fra dem. Det fungerer ret godt for os. Se mindre

Louise

testimonial_photo

I øjeblikket er Havanna fascineret af Den Store Snikke Snakke Bog. Se mere

Den indbyder til samtaler og leg under læsningen, med værktøjer og forslag til, hvordan man kan gøre oplæsningen til det der kaldes ‘dialogisk læsning’. Her inddrages barnet i historierne i højere grad end blot ved almindelig oplæsning. Så til jer forældre, bedsteforældre, mostre eller onkler som har lyst til at prøve kræfter med disse værktøjer for at støtte barnets sproglige udvikling og samtidig have en hyggelig og nærværende stund, vil jeg på det varmeste anbefale bogen her. Det bedste er, at de mange gode forslag til at starte en dialog, der kommer undervejs i bogen, kan overføres direkte og bruges til alle de andre bøger i læser sammen med jeres barn/børn. Se mindre

Emilie Jaqueline

testimonial_photo

Umiddelbart, da jeg fik bogen i hånden, tænkte jeg: ”Jamen samtalens muligheder ligger jo bare i vores DNA, og er gået i arv. Se mere

Så hvorfor en bog fuld af forslag til dialog med barnet ”skåret ud i pap”, er det dog nødvendigt?” Men jeg kender jo godt svaret fra virkelighedens iagttagelse. Jeg ved ikke, om inspirationen er nødvendigt for alle, men mange familier og dermed børnene, oplever i dag, at samtalen har fået mindre fylde, og er blevet overhalet indenom af Tablet, TV og Smartphones. Forældre sidder med disse gadgets ting, og det samme gør børnene. Og det der går tabt, er iagttagelse af omgivelserne og den gode samtale, og derfor også udvikling af barnets sprog og ordforråd. Snikke Snakke bogen er en rigtig god mulighed for at omlægge fra tablet til samtale. Se mindre

Lola Jensen

testimonial_photo

Jeg valgte den store Snikke Snakke bog fordi det er en bog målrettet til børn mellem 18 måneder til 4 år. Se mere

Den indeholder forskellige hverdags temaer – alt fra morgenmad og dagligdags rutiner til en køretur i bil, havearbejde, eller hvordan man feks. hilser på forskellige folk. Alle temaer er fint illustreret med en lille tilhørende tekst om hvad Pelle og Ronja laver og oplever. Det jeg er vild med er, at der på hver dobbelt side står samtale ideer! Dette er skønt!!! For ofte rækker min fantasi ikke til andet end at sige; “se den gule bus!” De skønne dialog forslag i bogen gør, at man nemt kan tage fat og få en længere samtale ud af en enkelt dobbelt side, eller starte en leg omkring selve emnet. Det gør det meget nemmere at udvikle samtalen og sproget! Se mindre

Dorothea

Med denne bog ønsker vi at engagere selv helt små børn til at deltage aktivt i læsning af billedbøger. Denne læseform styrker barnets sproglige udvikling og deltagelse i sproglige aktiviteter. Aktiv deltagelse i sproglige aktiviteter er yderst vigtig for udviklingen af barnets kommunikative kompetancer.

Barnet lærer sproget ved at lytte til, og snakke med, de voksne i alle kommunikative sammenhænge i hverdagen. Bogens målgruppe er børn i alderen 1,5-4 år. Barnets tidligste sprog består af enkeltord og indeholder ingen grammatisk anvendelse af sproget.

Når barnet er omkring 18 mdr. gammelt, kan det efterhånden begynde at sætte ord sammen til simple sætninger, og derved anvendes grammatikken mere og mere. Nogle børn når dette stadie tidligere og andre langt senere, så det er vigtigt at se på, hvor det enkelte barn er i sin udvikling for at afgøre, hvilke aktiviteter i bogen, der er egnede til barnet.

Det overordnede mål med dialogisk læsning er, at det i sidste ende bliver barnet, der fortæller bogens historie. Dette er vanskeligt for børn i 1,5- 4-års alderen, så vores mål er blot, at børnene kommer i gang med at snakke. Indholdet i denne bog spreder sig over mange temaer, og selve historien i bogen er ikke det vigtige.

Det vigtigste for os er at inspirere barnet (og oplæseren) til at prøve at sætte ord på egne oplevelser med afsæt i illustrationer og dialogforslag.

De fleste børn i denne alder kan ikke danne fortællinger om tidligere hændelser. Altså kan det være vanskeligt for barnet at fortælle om fx dets dag i institutionen eller om i går aftes, da far lavede mad. Bogen kan bruges som visuel støtte til at tale om nogle af de mest almindelige oplevelser fra barnets hverdag. I starten vil barnets fortællinger være enkle og korte, men barnet vil med tiden putte flere og flere detaljer ind i sine fortællinger, så historierne bliver længere og mere detaljerede.
På denne måde trænes både sprog og hukommelse, og ny læring kan finde sted. For at hjælpe denne udvikling på vej har vi brugt hverdagssituationer- og oplevelser for at gøre handlingen i bogen genkendelig for barnet. Genkendelighed er vigtig, da barnets ordforråd i denne alder afspejler den tætte fysiske verden, hvormed de første ord ofte vil være ting eller lege, der omgiver barnet.

Det velkendte og det ukendte

Små børn tilegner sig ny viden gennem deres sanser, hvilket vil sige, at det er svært for dem at forholde sig til billeder af ting og situationer, som endnu er ukendte for dem. Vi har forsøgt at finde en balance mellem det velkendte og det ukendte, det, barnet allerede kan, og det barnet endnu har til gode at lære, da udfordringer ligeledes er vigtige for at fastholde barnets interesse.

En pædagogisk strategi

Bøger til dialogisk læsning er ikke lavet til formålet. Dialogisk læsning er en pædagogisk strategi, som kan bruges til læsning af alle former for gode bøger til børn. Ideen med denne bog er at give forældre og pædagoger mulighed for at arbejde med nogle af principperne fra dialogisk læsning uden nødvendigvis at skulle bruge tid på at sætte sig ind i teorien bag og på at udarbejde spørgsmål, samtaleemner og aktivitetsforslag. Bogen kan også anvendes som inspiration til, hvordan andre billedbøger kan læses, læres og leges med børnene.

image

Bag om Ciha

Den Store Snikke Snakke bog er en bog lavet i samarbejde med Rebus Børneformidling og webshoppen Ciha.

Bag Ciha står Jens og Rikke Amdisen og 3 børn, Alberte, Ella & Hugo. Begge piger er født døve, men i dag taler de lige så godt som deres legekammerater.

Sammen har vi fundet en vej i hverdagen, hvor leg, læring og de værdifulde samtaler hænger tæt sammen.

 

Velkommen til et univers, hvor leg og læring er i fokus.

 

Alle produkter hos Ciha – heriblandt “Den Store Snikke Snakke bog” – er udvalgt til at styrke dit barns sprog. Uanset om dit barn har sproglige udfordringer, taler som et vandfald, eller er født med hørevanskeligheder, vil du finde bøger og legetøj, der styrker dit barns sprog og udvikler jeres måde at lege på.

Kærlig hilsen Jens og Rikke, Alberte, Ella og Hugo

Hugo og mor læser

Karen og far læser

name

Ina Victoria Haller

Autoriseret psykolog og børnebogsforfatter

Ina har en baggrund som psykolog i den private børne- og ungdomspsykiatri. Hun har således et bredt kendskab til udviklingspsykologi og til følelses- og adfærdsmæssige vanskeligheder hos børn, som er forårsaget af psykiatriske problemstillinger, opvækstvilkår, samt traumer (store som små). Gennem sit forfatterskab har Ina ligeledes beskæftiget sig med udviklingspsykologien og barnets typiske udvikling, og har på den måde erfaring med både barnets typiske- og atypiske udvikling

Ina er derudover R&D projektleder hos Pearson Assessment, der er et testforlag, som udvikler og tilpasser psykologiske tests. Ina har gennem dette arbejde erfaring med oversættelsesarbejde og tekstredigering, samt planlægning og gennemførsel af større projekter.

name

Lea Letén

Cand.IT, børnebogsforfatter og illustrator

Lea er Cand IT med speciale i kommunikation og brugerinvolvering. Hun står som illustrator bag ca 60 udgivelser for børn i alderen 0-10 år, hvoraf hun også har skrevet en stor portion.

Lea har et solidt kendskab til både analoge og digitale produktioner og er specialiceret i at inddrage brugere i processen.

Lea har mange års erfaring i at afholde workshops og formidle svære emner for børn, herunder lungekræft, depression, historisk materiale og videnskabelige emner. Lea har en stærk fornemmelse for, hvordan man skaber tilgængelige værker for børn, der både rummer kunstnerisk kvalitet og svært indhold.

Den Store Snikke Snakke Bog er god fordi den:

  • Indeholder illustrationer der naturligt ”vækker” barnets nysgerrighed.

 

  • Indeholder forslag til leg og samtale, der styrker barnets sproglige udvikling.

 

  • Er en let tilgængelig “opskrift” på, hvordan man bruger dialogisk læsning.

 

  • Med fordel kan bruges med flere børn, fx i institutioner, til fælles højtlæsning, samtale og leg.

 

  • Ligeledes kan bruges i hjemmet til en hyggelig læse-/snakkestund med ét barn.

Bogpakke

Køb vores populære pakke ”Den Store Snikke Snakke Bog” samt bogens lillesøster ”Den Lille Bog om Store Følelser”.

Vi giver 10% rabat på hele Ronja og Pelles univers, så du får begge bøger for 295,20 kr

Se også andre produkter fra Pelle og Ronjas univers HER

 

Køb tilbuddet her