Fin- og grovmotorik

Motorik er et vigtigt udviklingsområde for barnet, som foregår parallelt med den sproglige udvikling. Sprog og motorik hænger ikke uløseligt sammen. Der kan påvises en sammenhæng mellem sprog og motorik på den måde, at man ser at børn, som er motoriske forsinkede også ofte er talemæssigt forsinkede.

Læs mere om sprog og motorik her