Børnebøger

Når du læser bøger med dit barn, styrkes barnets ordforråd og generelle sprogforståelse, ligesom dets forståelse af sig selv, daglige rutiner og verden forstærkes.

Gennem boglæsning får barnet mulighed for at høre flere gentagelser af kendte ord, sætninger og udtryk, samtidig med at det lærer nye. Når du læser for barnet, er det dog også vigtigt at du giver barnet mulighed for at byde ind, f.eks. ved at det selv benævner ting det ser på billeder, kommenterer eller imiterer ord efter dig. Husk at anerkende det barnet siger og gentag gerne, så du giver barnet en korrekt model af sproget.

Sørg for at skabe nogle gode rammer og rutiner for boglæsningen, så det bliver en positiv oplevelse forbundet med hygge og nærhed.

Læs mere om boglæsning her