Legetøj og tilbehør for hørehæmmede børn

At have et hørehæmmet barn er en udfordring for de fleste forældre (følg også vores blog). Børnene diagnosticeres heldigvis tidligt og starter derfor også tidlig behandling i form af høreapparater, Cochlear implants eller benforankrede høreapparater (Bahs/baha). Her starter en ny verden af lyd og hvor audio høresansen skal stimuleres gennem lærerig leg og auditiv opmærksomhed.

Det kræver en stor indsats fra forældre og de mennesker, som er omkring barnet. Det er vigtigt, at deltage i den professionelle vejledning der tilbydes. I dag anvendes Auditory Verbal Therapy metoden. Er du i tvivl om hvilke mål der arbejdes med for dit barn, skal du kontakte din vejleder.

CIHA har et udvalg af legetøj, som med den korrekte vejledning, kan anvendes sprogstimulerende i hjemmet og i daginstitutionen.

Børn med hørevanskeligheder har brug for, at lære af jævnaldrende hørende rollemodeller hvorved det er en god ide, at være flere børn i legen. Herved læres også om andre vigtige egenskaber som sociale spilleregler og turtagning.  Det er en god idé at vælge legetøj, der virker motiverende for barnet, når man gerne vil have det til at deltage i aktiviteter.

Selvom hørehæmmede børn er en del af et sprogtrænings forløb, er de også bare almindelige børn der har brug for at lege – og i den leg vil vi gerne hjælpe jer, til at flette usynligt sprogstimulering ind i. Dét gør vi ved, at beskrive og give eksempler ved hvert produkt, hvordan I kan lege og styrke den auditive sans og barnets sprog.

I bund og grund, gøre den sprogstimulerende træning nemmere og mere håndgribelig i hverdagen, for nye forældre i en verden af høretab.

Vi har positive erfaringer med Auditory Verbal Therapy metoden. Den viden tager vi med, når vi vejleder ved produkterne. Det er målrettet børn uanset høreteknologi. Målet er at børnene opnår deres optimale potentiale ift. At udvikle et talesprog gennem brug af hørelsen og kan begå sig på lige vilkår og have samme muligheder i livet, som normalthørende.

Læs mere her…