Fagord og udtryk

Hvad betyder “prompting”?

En igangsætter for sproget. Foregår typisk ved at man holder legetøj eller andre ting som ”mikrofon”, og efter tur taler i den, for at hjælpe barnet i gang med at imitere en sproglyd, en stavelse, et ord, eller en sætning. Legetøjet (gerne hjulpet af hånden der holder det), dækker for munden, så man sikrer at barnet HØRER og IKKE ser hvordan lyden produceres.

Hvad betyder “Acoustic highlighting”?

At skærpe barnets auditive opmærksomhed på en specifik lyd, et ord eller en del af en sætning, ved f.eks. at: hviske lyden/ordet, øge stemmestyrken, holde en pause før/efter, forlænge lyden, eller ændre intonationen.

Hvad betyder “Auditory closure”

At give barnet mulighed for at afslutte eller færdiggøre en kendt sætning, linje i en sang eller i et rim/remse. Den voksne begynder sætningen, men undlader at sige det sidste ord og venter, så barnet kan færdiggøre sætningen med det sidste ord. Strategien kan også bruges for at udfordre barnet til at producere et ord spontant, og således styrke udviklingen af barnets ekspressive ordforråd.

Hvad betyder “imitere/imitation”?

At gentage, f.eks. en lyd, et ord eller en sætning, som er blevet sagt umiddelbart forinden.

Hvad betyder “ekspressivt sprog”?

Selvstændig spontan sprogbrug. Kaldes også det produktive sprog. De ord eller sætninger, som barnet bruger selvstændigt, og uden at det har hørt andre sige det umiddelbart forinden.

Hvad betyder “receptivt sprog”?

Det sprog barnet forstår.

Hvad betyder “modelling/at modellere”?

At være sprogmodel, dvs. at vise barnet en model af, hvad du gerne vil have det til at producere. Leger man alene med barnet, kan man sagtens selv modellere for barnet, og evt. gentage sin model flere gange. Det kan dog være en fordel hvis man kan få flere børn/voksne til at modellere efter tur, så det bliver endnu mere tydeligt for barnet, hvad det (også) skal gøre.

Hvad betyder “intonation”?

En lyd, et ords eller en sætnings lydlige udtryk, dvs. f.eks. melodi/tonegang, rytme, tryk, længde.

Hvad betyder “auditivt først”?

At præsentére ALT gennem hørelsen først, før du viser det. Det auditive skal ALTID kommer før det visuelle. Omtal eller benævn f.eks. ting, herunder legetøj, INDEN du viser det til barnet. Vent med at finde tingene frem eller hente dem til EFTER du har fortalt barnet om dem. Brug gerne kufferter, æsker, stofposer og andre beholdere til at gemme tingene i. Sørg for at forsinke dine pegninger, vink, blikretning/øjekast osv. til EFTER du har sagt de tilhørende ord eller sætninger til barnet (f.eks. /se/, /hej-hej/, /farvel/, /må jeg få/). Desuden er det vigtigt at sørge for at barnet HØRER og IKKE ser hvad du siger. Her er det en god idé at placere sig strategisk, så barnet ikke får visuelle informationer når det skal lære talesprog. Du kan med fordel placere dig ved siden af barnet frem for over for barnet. Sidder du f.eks. over for barnet, hvor det har mulighed for at se dit ansigt når du taler, så sørg for at aflede barnets opmærksomhed, således at det f.eks. kigger på det (, legetøj eller andet,) I taler om i stedet. Husk at det selvfølgelig er vigtigt at have øjenkontakt med barnet ind imellem!

Hvad betyder “Auditive feedback-loop”?

At barnet afstemmer sin egen sprogproduktion med det, det hører (dvs. jeres korrekte model), og dermed efterhånden producerer en mere og mere tilnærmet version, fordi det for hver gang har mere og mere erfaring med fra sin egen produktion. Det kræver en auditiv bevidsthed fra barnet, som nogle gange skal hjælpes på vej, f.eks. ved brug af acoustic highlighting og/eller at du siger: ”Prøv at hør… ”inden du præsenterer din model igen.

Hvad betyder “performativer/LTL-sounds”?

Lyde der er knyttet til en specifik genstand (f.eks. legetøj, ting, dyr), dvs. den lyd en ting eller et dyr siger. Mange af disse lyde bruger vi naturligt til mindre børn, høretab eller ej. F.eks. siger bilen /nnn/ og koen /muh/.

Hvad betyder “pragmatik”?

I forbindelse med sprogudvikling, handler pragmatik om, at barnet kan lære at bruge sprog på en meningsfuld måde i kommunikationen med andre.

Hvad betyder “kognition”?

Refererer til barnets tænkning og planlægning, som bl.a. involveres når barnet producerer sprog. Udviklingen af barnets kognitive funktioner sker bl.a. på baggrund af erfaringer. Ud over at have opmærksomhed på arbejde med barnets kognitive udvikling igennem sproglige aktiviteter, er det en god idé også at udfordre det generelt på det kognitive plan. Dette kan f.eks. være ved at lære at bygge med klodser, lægge puslespil, putte klodser i puttekasse, sætte ringe på ringpyramiden, sortere og meget, meget mere.

Hvad betyder “detektion”?

Når barnet viser at det har hørt en lyd, f.eks. ved at stoppe sin aktivitet, blinke, ændre blikretning, dreje hovedet eller vokalisere.

Hvad betyder “droptest/legeaudiometri”?

En legepræget aktivitet, hvor barnet skal lytte efter lyd mens det holder en ring/en klods eller andet op til øret, og enten smide eller placere ringen/klodsen, når det hører en lyd. Metoden bruges på de audiologiske afdelinger når barnets hørelse skal testes, f.eks. til høreprøver eller til justeringer og tuninger af høreteknologien (CI/HA/BAHS). Det kan give et mere nuanceret billede af hvordan barnet høre, når det kan begynde at medvirke aktivt. Læs mere i ordbog til download.

Hvad betyder “konkreter”?

Et andet ord for en genstand en ting eller et stykke legetøj. Linglyds-konkreter er f.eks. de respektive stykker legetøj man har valgt repræsenterer de enkelte lyde.

Hvad betyder “noise makers”?

Ting som siger en lyd, f.eks. pivedyr, rasleæg, legetøjsfjernbetjening til bil, hundeklikker (!) osv.

Hvad betyder “carrier-phrases”?

Sætninger, hvor de første ord går igen/er konstante, og hvor kun det sidste ord ændrer sig. Disse sætninger kan kickstarte barnets produktion af (længere) sætninger, idet de giver barnet mulighed for at høre mange gentagelser af en korrekt og anvendelig sætningskonstruktion. Carrier-phrases kan ligeledes give barnet mulighed for at øve sig i at producere et målord (det sidste ord i sætningen), uden at skulle bruge ekstra energi på selv at skulle konstruere en passende sætning først. Eksempler: ”Jeg kan se…”, ”Jeg vil gerne købe…”, ”Må jeg få…?”, ”Jeg vil gerne have…”

Hvad betyder “sabotage”?

At gøre noget uventet, mhp. at fremkalde en sproglig/verbal reaktion fra barnet.


Af Jeanette Hølledig Mikkelsen, Audiologopæd, LSLS Cert. AVT. © CIHA, 2017

Inspireret af bl.a.:

Cheryl L. Dickson, M. Ed., LSLS Cert. AVT & Andrew Kendrick MSpEd, LSLS Cert. AVT (2010). Sound Foundation for Babies. CochlearTM

Warren Estabrooks, M.Ed., Dip. Ed. Deaf, Cert. AVT, Editor (2006). Auditory-Verbal Therapy and Practice. AG Bell Association for the Deaf and Hard of Hearing Inc.

Elizabeth Rosenzweig, MS, CCC-SLP, LSLS Cert. AVT. https://auditoryverbaltherapy.net/blog/

Cheryl L. Dickson, M.Ed., LSLS Cert. AVT, Editor (2016). Auditory Verbal Strategies
to Build Listening and Spoken Language Skills. http://www.auditory-verbal-mentoring.com/downloads/downloads.php