Jeanette Hølledig Mikkelsen, audiologopæd, LSLS Cert. AVT

Jeanette giver i vores vejledninger ideer til sprogudviklende legeaktiviteter. Disse indeholder tilhørende mål og AV-strategier/teknikker.

Vi oplever Jeanette som en meget professionel og engageret AVT-vejleder, og vi har haft stor glæde af den vejledning hun har givet os. 

Baggrund og erfaring

// Jeanette har beskæftiget sig med børn og unge med høretab siden 2001, og været ansat på Audiologisk Klinik, Aarhus Universitetshospital siden 2011.

// Afsluttede i juli 2015 sin AVT-uddannelse ved AG Bell Academy, USA, og er én ud af tre danske audiologopæder, der på nuværende tidspunkt er certificeret inden for metoden.

//  Vejleder i det daglige forældre til børn med CI efter AVT-metoden, i de 1-årige genoptræningsforløb, som Sundhedsstyrelsen udgav retningslinjer for i 2011.

//  Varetager AVT-vejledning og testning af nogle af de jyske børn og familier i Decibels forskningsprojekter for børn med alle typer af høreteknologi (HA/CI/Bahs)

 

Legetøj skal være motiverende for barnet, og den sproglige leg skal tage udgangspunkt i mål som passer til barnets udvikling her og nu. Legeaktiviteter er generelt udviklende for barnet og kan styrke barnets forståelse for bl.a. sprog, kommunikation, dagligdags rutiner og det sociale samspil.

Husk at andre børn kan være de allerbedste sprogmodeller for dit barn, inddrag derfor meget gerne andre børn i legen. Vær kreativ i forhold til også at arbejde med de aktuelle mål for jeres barn på andre tidspunkter, eksempelvis gennem dagligdagens rutiner og aktiviteter”.

Auditory Verbal Therapy

Hvad er AVT?

AVT står for Auditory Verbal Therapy. Det er en amerikansk metode som er udviklet af eksperter tilknyttet AG Bell Academy, Washington, USA. Metoden er målrettet børn og unge med høretab, uanset høreteknologi (HA/CI/Bahs). Dens overordnede mål er at disse børn og unge udnytter deres optimale potentiale ift. at udvikle talesprog gennem brug af hørelsen. AG Bell Academy har de globale rettigheder til den eneste godkendte AVT-uddannelse, og audiologopæder med denne 3-5 årige uddannelse bag sig, kan kalde sig LSLS Cert. AVT. Som certificeret AV-terapeut forpligtiger man sig til at arbejde i overensstemmelse med 10 AVT-principper, udviklet af AG Bell Academy.


Høje forventninger

I AVT følger man de normale udviklingsmønstre, og man arbejder struktureret og målrettet med mål der styrker barnets auditive og sproglige udvikling. Børn med høretab skal nemlig styrkes i at bruge deres auditive sans, samtidig med at den talesproglige forsinkelse, forårsaget af høretabet, skal indhentes. Målene man arbejder med, relaterer sig til områderne: hørelse, receptivt sprog, ekspressivt sprog, tale, kognition samt kommunikation/pragmatik. Der anvendes særlige strategier samt teknikker, og forældrene ses som de allervigtigste aktører. Det er vigtigt at både forældre og professionelle der har med barnet at gøre i det daglige, har HØJE forventninger til barnets udvikling. De høje forventninger gør det netop muligt for barnet at udnytte sit optimale potentiale og begynde at indhente den sproglige forsinkelse.


Guidelines med ideer til AVT-inspireret leg

Når en AVT-vejleder arbejder med en familie i et forløb, skræddersys forløbet til det enkelte barn og den enkelte familie. Målsætningen er således individuel og undervisningen er diagnosticerende, dvs. at målene hele tiden tilpasses barnets aktuelle udvikling. Vores guidelines kan ikke sidestilles med AVT-vejledning hos en AV-terapeut, men de kan give forældre og andre ideer til, hvordan man kan lave legeaktiviteter som styrker barnets auditive og sproglige udvikling, inspireret af AVT-metoden. For at ramme en så bred målgruppe som muligt, er der ideer til legeaktiviteter for børn i flere forskellige aldersgrupper og på flere sproglige niveauer. Når du leger med dit barn, evt. inspireret af vores guidelines, så tag udgangspunkt i mål som passer til barnets udvikling her og nu. Det er en god tommelfingerregel, at lære barnet sprog som er et niveau højere end det, barnet selv bruger spontant. Husk også at det skal have mulighed for at høre mange gentagelser, før det selv kan begynde at bruge eksempelvis lyde, ord, udtryk, og sætninger spontant. Hvis du/I er i tvivl om hvilke mål er passende for jeres barns udvikling, spørg da evt. barnets audiologopæd/talehørekonsulent til råds.

OBS! Aktiviteterne i vores AVT inspirerede guidelines er generelt sprogudviklende og de fleste kan derfor også laves med normalthørende børn, der har sproglige udfordringer. 


Er du forvirret over alle de fagord og udtryk? Fortvivl ej, vi har samlet dem alle til hverdags sprog i denne oversigt – KLIK HER

Af Jeanette Hølledig Mikkelsen, Audiologopæd, LSLS Cert. AVT. © CIHA, 2017