Ordbog

Dette er en ordbog over de mest almindelige, og dog lidt fremmede, ord i en verden af høre udfordringer.


AVT

AVT står for Auditory Verbal Therapy. Det er en amerikansk metode som er udviklet af eksperter tilknyttet AG Bell Academy, Washington, USA. Metoden er målrettet børn og unge med høretab, uanset høreteknologi (HA/CI/Bahs). Dens overordnede mål er at disse børn og unge udnytter deres optimale potentiale ift. at udvikle talesprog gennem brug af hørelsen. AG Bell Academy har de globale rettigheder til den eneste godkendte AVT-uddannelse, og audiologopæder med denne 3-5 årige uddannelse bag sig, kan kalde sig LSLS Cert. AVT.

AVT principperne
10 principper der beskriver, hvad der skal arbejdes efter, når metoden/modellen AVT er valgt. Læs de 10 principper på engelsk hér
CI

CI er en forkortelse af Cochlear Implants og er den gængse talemåde.

Et cochlear implant er et elektronisk apparat der overtager funktionen af et defekt indre øre (sneglen). Det gør det ved at omdanne akustisk information til elektriske impulser, som sendes direkte til hørenerven ved hjælp af indopererede elektroder. Læs evt mere om CI og hvordan det virker hér

Guideline
Vores guidelines er udarbejdet, af en audiologopæd med LSLS certificering i AVT, med inspiration fra AVT principperne. Disse guidelines giver ideer til lege aktiviteter der auditivt stimulerer barnet med høre eller sprog udfordringer. Disse giver jer en konkret måde hvorpå man kan lege sprogtræning ind hos barnet.
HA
HA er en forkortelse af almindelige høreapparater. Høreapparater udligner et høretab ved at forstærke lyden. De forstærker præcist på de områder, hvor hørelsen har brug for at blive understøttet. Alle høreapparater har indbygget mikrofoner, forstærker og højtaler. Samspillet mellem disse komponenter, sammen med audiologistens programmering af høreapparatet, afhjælper dit høretab.
Kategorisering

At kategorisere er ikke noget som man nødvendigvis tænker på, som en del af barnets sprogudvikling. At kunne kategorisere har betydning for hvad og hvordan, barnet forstår, samt hvordan man sætter I system og skaber overblik og får en bedre forståelse for den verden vi lever.

Den første kategorisering børnene lærer er oftest farver – først grundfarverne rød, gul og blå. Herefter lærer barnet at der findes toner og nuancer af samme farve og kan kategorisere I lyse og mørke farver. Kategorisering af kæledyr, bondegårds dyr, vilde dyr mm. Leg med mad: kategorisering af sund mad, usund mad, grøntsager, frugt, kød m.m.

Linglyde / linglydscheck

De 6 Linglyde er særligt udvalgte, så de tilsammen dækker hele talens frekvensområde. Linglyds-check bør gennemføres dagligt - helst om morgen, inden barnet sendes ud i verden - for at sikre at barnets høreteknologi virker optimalt, så det har adgang til alle talesprogslyde.

Teknik er ikke ufejlbarlig! Barnets høreteknologi kan sætte ud fra den ene dag til den anden, så man muligvis ikke kan undgå at lægge mærke til det. Men lyden kan også ændre sig gradvist over tid, uden hverken du selv eller barnet har den fjerneste anelse. Med det daglige Linglyds-check kan du spore enhver ændring i barnets opfattelse af den lyd det får gennem sin høreteknologi, CI/HA/Bahs. Derfor er Linglydene uundværlige!

/aaar/ = fly
/uuu/ = tog
/iii/ = rutsjebane
/mmm/ = is
/sss/ eller /s-s-s/ = slange
/sh/ = dukke der sover

LTL-lyde / performativer

LTL-sounds er performativer/lyde som er lette at høre for barnet med CI, høreapparater og BAHS, samt lyde som følger den normale udvikling og dermed er sjove at lytte til og lege med. Der findes forskellige forslag til hvilke lyde, der kan anvendes og hvordan man kan implementere dem i hverdagen med det lille barn. Giv evt hvert stykke legetøj derhjemme et performativ, som i alle kender og bruger ofte. 

Eksempelvis koen /muh/, bilen /nøn-nøn/ 

Noise makers

Ting som siger en lyd, f.eks. pivedyr, rasleæg, legetøjsfjernbetjening til bil, hundeklikker (!) osv. Anvendes før barnet har set det pågældende legetøj/ting og udelukkende kan identificere det på lyden og dermed trænes den auditive sans.