Fin- og grovmotorik

Motorik er et vigtigt udviklingsområde for barnet, som foregår parallelt med den sproglige udvikling. Sprog og motorik hænger ikke uløseligt sammen. Der kan påvises en sammenhæng mellem sprog og motorik på den måde, at man ser at børn, som er motoriske forsinkede også ofte er talemæssigt forsinkede.

Derfor er der god grund til at arbejde på at styrke dit barns motorik, f.eks. gennem legeaktiviteter hvor der bygges med klodser, tegnes, klippes, males, laves puslespil, leges med dukkehus, køres med biler, eller leg hvor hele kroppen kommer i bevægelse.

I arbejdet med høretabs børn arbejdes der med at genskabe pludre-stadiet, som de helt eller delvist er sprunget over. Dette kan gøre bl.a. ved at sige en eller to-stavelses pludrelyd når man fx hopper fra én cirkel til en anden. Generelt handler det om, at arbejde med noget der motiverer barnet til at producere lyd og tale.

Det er dog vigtigt at fastslå: Man bliver god til at tale af at tale, og god at bevæge sig ved at bevæge sig.

Læs mere om sprog og motorik