-20%

Lille følelsespakke

Pakken indeholder

kr. 423

Spillet ‘Alle mine følelser – indeni og udenpå’ og bogen ‘Min lille bog om store følelser’ er ikke lavet sammen, men de supplerer hinanden super godt.

Det er vigtigt at arbejde med følelser, fordi den følelsesmæssige udvikling ikke sker af sig selv. Følelser skal, ligesom sprog og motorik, stimuleres for at udvikle sig og ”vokse”, så jeres børn vokser op med de bedste forudsætninger for at udvikle et balanceret følelsesliv og et stabilt selvværd.

Læs mere
INFORMATION

Beskrivelse

Alle følelser er gode følelser

At tale om følelser er noget, som mange, både børn og voksne, kan synes er svært og uvant. Nogle synes måske endda, at det er ubehageligt. Men hverdagen er fuld af følelser, fra vi står op, til vi går i seng. Langt de fleste af disse følelser lægger vi slet ikke mærke til, men de stærke følelser bliver hos os i længere tid – både dem, der er rare og dem, der er ubehagelige. For mange er det sådan, at det er nemt at fortælle om, når man er glad, har det godt eller har oplevet noget sjovt, men de svære følelser kan være langt sværere at tale om. Hvorfor er det egentlig sådan? Til dels kan det være noget, vi lærer fra barnsben.

Vær åben omkring de svære følelser

Som forældre ønsker vi naturligvis at beskytte vores børn, og vi forsøger derfor nogle gange at skåne dem for negative følelser og oplevelser. Men at skærme børn for negative følelser kan få den konsekvens, at de udvikler et uhensigtsmæssigt forhold til negative følelser. Negative følelser er dog helt naturlige, uundgåelige og en del af et sundt følelsesliv.

En vigtig del af den følelsesmæssige udvikling er, at børn får lov til at opleve alle følelser og have det, som de har det rent følelsesmæssigt. Negative følelser skal derfor imødekommes og anerkendes i samme grad som de positive. På den måde vil børn føle sig forstået i langt højere grad og vil lære at genkende og håndtere alle følelser.

I sidste ende vil man se en positiv indvirkning på barnets trivsel, selvværd og evne til at indgå i sociale sammenhænge. Når først vi lærer om følelserne i vores egen krop at kende, vil vi også have lettere vil at forstå og læse andre mennesker.

Følelser er som vand i en å

Det er vigtigt, at børn lærer at give deres følelser plads og give dem lov ”til at være der”. På den måde lærer de, at når de accepterer følelserne, bliver de nemmere at slippe igen.

Man kan sige, at følelser er ligesom vand i en å. Vandet løber igennem og bliver erstattet af nyt vand. Man kan forsøge at bygge en dæmning, for at holde vandet ude, men så snart man ikke vedligeholder dæmningen, vil det strømme meget voldsommere gennem åen. Altså: vi kan med nogen succes holde uønskede følelser væk, men det kræver store mængder mental energi, og pludselig, når vi er uopmærksomme eller trætte, vil følelserne vælte ud med langt større kraft og de vil være sværere at håndtere og forstå, end hvis vi havde givet dem plads i første omgang.

Den følelsesmæssige udvikling skal sidestilles med den sproglige og motoriske

Hos Ciha ønsker vi at gøre det at tale om følelser til en helt normal familiekultur. Det er vores ansvar som forældre og voksne at hjælpe, guide og lære vores børn om følelser – således de forstår dem og bedre kan regulere dem.

Evnen til selvregulering og selvkontrol er nemlig en super vigtig del i barnets udvikling og herved trivsel. For nogle børn kommer det lettere end andre, og for nogle børn, er opgaven og arbejdet sværere end for andre. Det er ganske normalt.

Hos Ciha har vi en lang række produkter til at hjælpe den følelsesmæssige udvikling godt på vej!

Gå på opdagelse i vores kategori om følelser