EMNER PÅ BLOGGEN

SENESTE INDLÆG

FØLG OS PÅ SOCIALE MEDIER

Er dit barn sprogligt forsinket?

fire typiske årsager til sproglig forsinkelse af Lena Adalberth

Fire typiske årsager til sproglig forsinkelse.

Når barnets sprog ikke udvikler sig med den hastighed, vi ønsker os, kan der ligge rigtig mange forskellige årsager til grund. I artiklen her kan du læse om fire typiske årsager til sproglig forsinkelse.

Det vigtigste budskab, du skal tage med dig, hvis du er bekymret for dit barns sproglige udvikling er, at samtale med dit barn er det ubetinget bedste, du kan gøre for at stimulere sproget.

Samtale med dit barn er det ubetinget bedste, du kan gøre for at stimulere sproget

Det er værd at huske på, når vi er sammen med sprogligt forsinkede børn. Netop fordi vi kan have en tendens til at blive mere tavse selv, hvis barnet er stille.

Årsager til sproglig forsinkelse

  1. Når jeg taler med forældre om deres barns sproglige udvikling, stammer bekymringen for barnets sprog ofte fra sammenligning med andre børn. “Den anden pige, som er 3 måneder yngre, siger allerede mange flere ord…”.Det er fuldt forståeligt, at forældre laver den sammenligning. Og sommetider kan det også give anledning til et øget fokus, som er helt legitimt. Men mennesker er forskellige. Personligheder er unikke. Barnets første ord er ligesom barnets første skridt – du kan ikke sætte kryds i kalenderen på en bestemt dato. Det sker, når barnet er klar. En tidlig sproglig indsats kan komme sproglige vanskeligheder i forkøbet.
  2. Barnets forudsætninger for at tilegne sig sproget påvirkes i høj grad af arv og miljø. Barnets sproglige udvikling begynder allerede på fosterstadiet, og barnets sprog kan være forsinket, hvis fx forældrene eller andre tætte familiemedlemmer har udfordringer med sproget, eller barnets miljø ikke understøtter sprogtilegnelsen. En tidlig sproglig indsats kan komme sproglige vanskeligheder i forkøbet. Sproglig forsinkelse opstår nemlig ikke fra den ene dag til den anden.  Derudover kan tv, radio og talen udenom barnet forstyrre forstyrre kommunikationen med barnet.
  3. Sprogforskningen indikerer, at barnets nummer i søskenderækken har indflydelse på barnets sproglige udvikling. Ganske simpelt fordi forældrene har haft mere tid til at tale med deres første barn, end de har med det andet, tredje eller fjerde osv. Søskende har i den forbindelse en stor rolle i lillebrors/lillesøsters sprogtilegnelse, og hvis de store søskende er gode sproglige rollemodeller, kan børnenes sprog således sagtens blive stimuleret tilstrækkeligt alligevel. Særligt i familier med flere sprog har søskendes effekt på den sproglige udvikling vist sig at være særlig essentiel.
  4. Helbredsmæssige omstændigheder kan forsinke sproget. Hvis barnet fx døjer meget med mellemørebetændelse, eksem, hørenedsættelse, smerter af forskellig art eller astma, vil barnets fokus være rettet mod diagnosen. Når helbredet stjæler opmærksomheden, er sproget selvsagt ikke førsteprioritet, og sprogtilegnelsen kan periodevis (ubevidst) blive sat på standby.

Piktogrammer er et middel til konstruktive samtaler

Piktogrammer, som jeg anbefaler i denne artikel, er et fabelagtigt værktøj til at starte konstruktive samtaler med dit barn, og det kan hjælpe at have konkrete billeder foran jer, som begge parter kan støtte sig op ad – samtidig med at gentagelse, struktur og tydelighed er i fokus.

Hverdagssituationer, identificerbare billeder og kendte elementer fra barnets omgivelser giver anledning til samtale med barnet, som fanger barnets interesse og styrker sprogtilegnelsen. Piktogrammerne giver barnet mulighed for at øge sit ordforråd og teste sine hypoteser om sproget via samtale, samtidig med at barnets dag struktureres.

Piktogrammerne lægger også op til nærværende leg med flere børn samtidig.

Turtagningsprincippet (hvor I på tur skiftes til at tale) trænes ved, at I nemt kan gribe fat i det næste piktogram, hvis samtalen om ét piktogram måtte gå lidt i stå. Piktogrammerne lægger også op til nærværende leg med flere børn samtidig, ved at hvert barn fx vælger et piktogram, de gerne vil fortælle en historie om, og børnene skiftevis sætter de ord på piktogrammerne, som de føler for.

Piktogrammer er sprogstimulerende for de små, ved at den voksne kan sætte ord på piktogrammerne sammen med barnet, og hverdagen visualiseres. Det lille barns sprog udvikles og styrkes i den forbindelse. For de lidt større børn hjælper piktogrammerne til at øve historiefortælling, sætningskonstruktion og abstrakt tænkning, mens de kan træne tidsbegrebet.

Det vigtigste er, at vi taler med vores børn.

Piktogrammerne kan være et af redskaberne til at stimulere barnets sprog og afhjælpe sproglig forsinkelse. Men det vigtigste er, at vi taler med vores børn. Taler om deres interesser. Er nærværende og er nysgerrige på deres personlighed.

Piktogrammerne er udarbejdet af Rebus Børneformidling og kan købes her

Artiklen er skrevet af Lena Adalberth, uddannet i sprogpsykologi og forfatter
Du finder meget mere inspiration om bl.a. sproglege, børns adfærd, seksualitet, milepæle m.m. på hendes instagram profil @Lenaadalberth 


Kilder

Bridges, K & Hoff, E. (2011). The Role of Siblings in the English Language Development of Bilingual Toddlers in the U.S. Florida Atlantic University.
Bylander, H. I. & Krogh, T. K. (2014). Dit barns sprog. Dansk psykologisk forlag.
Bylander, H. I. & Krogh, T. K. (2014). Sprogets milepæle – hvornår skal vi være bekymrede for et barns sproglige udvikling?. Dafolo.
Elbro, C. & Petersen, D. K. (2004). “Long-term effects of phoneme awareness and letter name training. An intervention study with children at risk of dyslexia” i Journal of Educational Psychology, 96(4), s. 660-670.
Perner, J. (mfl.) (1994). “Theory of mind is contagious: You catch it from your sibs” i Child Development, 65, s. 1228-1238.
Romeo, R. mfl. (2018). ”Beyond the 30-Million-Word Gap: Children’s Conversational Exposure Is Associated With Language-Related Brain Function”. Psychological Science, 14. februar.http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0956797617742725 – d. 19.08.2019.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.