Børns sprog og udtale 2-3 år

Det mest tydelige sprogelement er nok udtalen! Og her kan mangle forældre blive unødvendigt bekymrede.

Udtalen er det påvirker forståelsen af det børnene siger fra deres allerførste ord og den fylder bare meget i vores ører. Men heldigvis er udtalen også ret taknemmelig at arbejde ind i vores daglige leg med børnene! Ofte er det, som forældre ser bekymrende, faktisk helt normalt for alderen.

Jeg har her udvalgt legetøj, som kan hjælpe jer med at danne ramme om den sproglige leg med børnene, hvor I blandt andet kan fremme børnenes udtale i alderen 2-3 år.

Ved denne alder er børnene nu ved at udvikle sig med både ord og sætninger, og det er også i denne her alder at barnet skal begynde at få styr på alle enkeltkonsonanterne i sproget. Enkeltkonsonanterne menes her som hver gang en enkelt konsonant lyd skal udtales uden andre konsonanter lige før eller efter – som eksempelvis i ordet sol, men ikke i ordet stol.

Børnene kan efterhånden så mange ord, at vi sagtens kan udvide legen til at være meget mere end bare dyrelyde (forrige indlæg om udtale 1-2 år). Dyr er dog stadig et stort hit for mange børn i denne her aldersgruppe, hvorfor jeg har valgt dette spil “Hvad spiser dyrene“:

 

 

Det et relativt simpelt puslespil lavet af holdbart træ med simple, men genkendelige, billeder på. Der er i alt 12 par med velkendte dyr og deres mad, som først blandes, hvorefter man skal finde og sætte de rigtige sammen. Eksempelvis spiser hesten hø, musen spiser ost og aben spiser bananer.

Der er dog også enkelte par som er lidt sværere – i hvert fald for nogle børn. Eksempelvis var det ikke alle børn jeg prøvede spillet med, som vidste at frøen spiser fluer, at hønen spiser korn, eller at krokodillen spiser kød. Men efterhånden som man arbejder sig igennem de andre par, hjælper udelukkelsesmetoden gerne.

Det skal dog nævnes at udelukkelsesmetoden kan have sine begrænsninger… Hvert par består nemlig af stort set samme puslespilsform, hvilket betyder, at alle brikkerne kan mikses på kryds og tværs. Det var derfor ikke den store udfordring for nogle børn at give kødet til hunden og træet til egernet. Brikkerne passer måske ikke 100%, men den slags bagateller lader børn sig jo ikke begrænse af.

Og så skal vi også huske formålet med spillet!

Hvis du ønsker at lære dit barn om hvad hvert dyr spiser, så er det selvfølgelig her du skal lægge dine kræfter, men jeg har udvalgt netop dette spil til at øve udtale af enkeltkonsonanter. Og her spiller det ikke den store rolle om musen får sin ost eller om den må nøjes med korn.

For at øve udtale af enkeltkonsonanter skal man have det største fokus på ord som netop består af enkeltkonsonanter. Det vil sige ord som:

Banan, abe, kanin, høne og ben

Og med fokus mener jeg ekstra tydelig udtale, måske vise barnet hvad du gør med munden og helt sikkert gentage det barnet siger. På den måde får barnet et optimalt input uanset hvor korrekt barnets egen udtale er endnu. Husk fortsat at lydene /k/, /g/ og /r/ er nogle af sidste lyde vi lærer, og må faktisk gerne vente til barnet er lidt over 3 år.

Med ord med flere forskellige konsonanter efter hinanden – som i krokodille og træ – må man også meget gerne gentage ordet for barnet, men der er altså ingen forventninger om, at de endnu kan mestre de mere komplicerede udtaler og klynger af konsonanter

 

Blot ét af mange spil man kan tage i brug, når man gerne vil arbejde med børnenes udtale i alderen 2-3 år

Her bliver jeg nødt til at nævne magnetbøgerne, som findes med rigtige mange emner, men hvor jeg særligt er glad for huset og bondegården. De er dog ikke anbefalet til børn under 3 år pga. de mange små dele, men hvis børnene er under opsyn under legen, kan det sagtens lade sig gøre.

Se alle 12 magnetbøger

Men lad dig endelig ikke begrænse!

Udvælg en bog, et puslespil, tegnebøger eller hvilket som helst et børnenes legesager, som giver dig mulighed for at have en semistyret snak med barnet om hvad I laver og med hvad. Udtal enkeltkonsonanterne tydeligt, gentag efter barnet og fortsæt derefter samtalen. Prøv at få barnet til at udtale ordet selv først ved eksempelvis at spørge ”Hvad er det?” eller måske mere præcist såsom ”Hvad spiser aben?”. Det sker ofte at børnene vælger den sikre vej ved at sige ”den” eller ”den her”, hvor man smiler og siger ”ja, det er rigtigt, den spiser banan”.

 

Opsummering og gode råd

Her til sidst vil jeg meget gerne samle op på nogle gode råd til hvordan du generelt kan hjælpe dit barns udtale på vej igennem leg. Først og fremmest er der fire små råd som du kan implementere i al jeres leg:

  • Sæt ord på ting og handlinger
  • Tydelig udtale
  • Gentag korrekt det barnet siger eller omformulér
  • Husk altid at fortsætte samtalen

Det er dog meget unaturligt altid at sætte ord på alting, altid at tale tydeligt og gentage alt det barnet siger, så udvælg dig gerne nogle tidspunkter hvor dét er dit særlige fokus. Det tager tid at implementere det i din egen måde at tale på, men efterhånden bliver det helt naturligt.

Et andet meget vigtigt element som man skal huske, er at tilpasse sin samtale efter barnets sproglige niveau. Og i forhold til udtale er det vigtigt at huske følgende:

  • Når barnet er omkring 2,6-3,6 år, læres enkeltlydene som eksempelvis i ordene sol og hat.
  • Når barnet er omkring 3,6-4,6 år, læres to forskellige konsonanter efter hinanden som eksempelvis i ordene stol og saks.

Det er altså helt almindeligt at 3-årige ikke altid kan udtale ord som bukser helt korrekt endnu. Men nogle børn kan, for vi er alle sammen forskellige, og lærer ikke alle sammen i samme tempo. Hvis du skulle være i tvivl om dit barns sprog er alderssvarende, kan du altid kontakte dit barns pædagog eller dit lokale PPR-kontor hos kommunen.

God fornøjelse!

Birgitte Albæk Henriksen
Privatpraktiserende læse- og talepædagog
Cand.Mag. i Audiologopædi

Ét svar til “Børns sprog og udtale 2-3 år”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.