Børns sprog og udtale 1-2 år

Sproget er noget af det vigtigste vi har, og det er faktisk næsten et livslangt projekt at lære det.

Vi starter allerede med at lære sprog mens vi stadig er inde i vores mors mave, og vi bliver vel aldrig rigtigt færdige sådan som sproget hele tiden udvikler sig med nye ord og ændrede talemåder.

Men den største sproglige læring foregår uden tvivl i førskolealderen, hvor basen bliver lagt for alt det vi senere skal lære. Det vil sige at vi begynder at lære en masse i vuggestuen og børnehaven, som vi senere finpudser i skolealderen og fortsætter med at udvikle på langt op i voksenalderen.

Det inkluderer blandt andet

 • sætningsopbygning
 • flertalsbøjninger
 • han vs. hun
 • ordforråd
 • brug af jeg
 • og mange flere

Det mest tydelige sprogelement er nok udtalen!

Den påvirker forståelsen af det børnene siger fra deres allerførste ord og den fylder bare meget i vores ører. Men heldigvis er udtalen også ret taknemmelig at arbejde ind i vores daglige leg med børnene!

Jeg har her udvalgt legetøj, som kan hjælpe jer med at danne ramme om den sproglige leg med børnene, hvor I blandt andet kan fremme børnenes udtale i alderen 1-2 år.

 

Børn i alderen 1-2 år

De helt små børn arbejder gerne med deres sprog på lydniveau, hvor dyrenes herlige lyde er et fantastisk sted at starte. Safaridyr med eksempelvis løver og tigere er gerne populære blandt børnene, men har den begrænsning at vilde dyr har en tendens til primært at sige ”wharrr” i forskellige kreative udgaver.

Derfor foretrækker jeg at bruge vores hjemlige hus- og bondegårdsdyr, hvor lydene gerne er mere varierede og er mere ordnære.

Egmont Toys laver generelt nogle helt fantastiske materialer, som er bygget op over flotte og genkendelige tegninger af bondegårdsdyr, som efter min mening også har et lidt gammeldags og romantisk islæt. Jeg har valgt dette spil, som dog er med skovens dyr:

børns udtale 0-1 år

Dette spil med 9 klodser  tilsammen kan bruges til 6 forskellige puslespil. Puslespillene former seks typiske dyr fra skoven, som hver især har en fantastisk lyd vi kan bruge sammen med de små børn.

Selve lyden kan I måske selv opfinde, det gør sig ikke så nøje, for så har børnene også en lyd de må bestemme.

Lyde der endnu ikke skal være på plads

Det er dog vigtigt at holde sig for øje med de forskellige dyrelyde, at det langt fra er sikkert at børnene endnu kan lydene /k/ og /r/ fra kykyliky og rap, da de først skal læres når barnet er mellem 3 og 4 år. Det er nu heller ikke det vigtigste, for det vigtigste er at man øver sig i at høre forskel/skelne på dyrenes lyde og øver sig i at bruge dem – udtalt korrekt eller ej.

Byggeklodserne er anbefalet til +3 år, sikkert fordi det kan være lidt svært for yngre børn at sammensætte klodserne korrekt. Men jeg har valgt at tage dem med her til børn i alderen 1-2 år alligevel, da børnene her bygger klodserne sammen med en voksen, som kan guide dem igennem byggeprojektet. Klodserne er lavet i Egmont Toys genkendelige gode kvalitet, og der er ingen små dele, så foruden sværhedsgraden i alene at skulle sammensætte billederne, er der ikke meget til at hindre at yngre børn leger og lærer med dem.

Men det er bestemt ikke kun byggeklodserne som kan bruges til at øve dyrelyde med børnene! CIHA har eksempelvis også

 • Vendespil med dyr i samme stil, hvor man blot skal tilpasse mængden af kort efter barnets evner.
 • Pyramideklodser som er en fantastisk aktivitet for netop denne aldersgruppe.

Ved at bruge andre spil, kan man også pludselig komme forbi musen, hønen, fåret, hesten og mange andre dyr, som jo også har skønne og genkendelige lyde.

Derudover er der også andre ting som siger lyde!

 • Lastbilen siger bib-bib-bib når den bakker
 • Ambulancen, brandbilen og politibilen siger babu-babu når den kører. Brug fx disse sjove køretøjs-magneter
 • Hammeren siger bang-bang når den hamrer
 • Og hvad I ellers kan finde på af simple og konkrete lydord imellem børnenes legetøj.

 

20 magneter med køretøjer

Opsamling og gode råd

Her til sidst vil jeg meget gerne samle op på nogle gode råd til hvordan du generelt kan hjælpe dit barns udtale på vej igennem leg. Først og fremmest er der fire små råd som du kan implementere i al jeres leg:

 • Sæt ord på ting og handlinger
 • Tydelig udtale
 • Gentag korrekt det barnet siger eller omformulér
 • Husk altid at fortsætte samtalen

Det er dog meget unaturligt altid at sætte ord på alting, altid at tale tydeligt og gentage alt det barnet siger, så udvælg dig gerne nogle tidspunkter hvor dét er dit særlige fokus. Det tager tid at implementere det i din egen måde at tale på, men efterhånden bliver det helt naturligt.

Et andet meget vigtigt element som man skal huske, er at tilpasse sin samtale efter barnets sproglige niveau. Og i forhold til udtale er det vigtigt at huske følgende:

 • Når barnet er omkring 1 år, siges det første indholdsord, såsom hund, kat eller hus, men ordet udtales endnu ikke korrekt.
 • Når barnet er omkring 2 år, er der små to-ords-sætninger, hvor ordene udtales stadig ikke korrekt.
 • Når barnet er omkring 2,6-3,6 år, læres enkeltlydene som eksempelvis i ordene sol og hat.

Det er altså helt almindeligt at 2-årige ikke altid kan udtale ordet kage korrekt, og at 3-årige ikke altid kan udtale ord som bukser helt korrekt endnu. Men nogle børn kan, for vi er alle sammen forskellige, og lærer ikke alle sammen i samme tempo. Hvis du skulle være i tvivl om dit barns sprog er alderssvarende, kan du altid kontakte dit barns pædagog eller dit lokale PPR-kontor hos kommunen.

God fornøjelse!

Birgitte Albæk Henriksen
Privatpraktiserende læse- og talepædagog
Cand.Mag. i Audiologopædi

Ét svar til “Børns sprog og udtale 1-2 år”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.