Børns sprog, sang og musik

Alberte og Ella elsker musik og sang

Undersøgelser viser, at børns tidlige måde at kommunikere på i sig selv kan være meget musikalsk.

Allerede, når de er få uger gamle, bevæger de sig kropsligt, hvis de hører musik, og de er også i stand til at kommunikere ‘musisk’ med deres mor: Hvis man gentager små musikalske fraser, vil børnene genkende dem og svare med deres bevægelser.

Musikken har også har betydning for børns indlæringsevne og evnen til at lære sprog.
Anne-Marie Hassing, musiker og musikpædagog, forklarer, at musik og sang også betyder særdeles meget for børns indlæringsevne.

”Musikken pirrer børns fantasi og gør dem gode til at forestille sig både historier og billeder inde i hovedet. Og det er en god ting senere hen i livet i f.eks. grammatikken. Jeg kan huske, at jeg selv satte betoninger og ekstra ord på for at få det til at rime, så det var lettere at huske de grammatiske remser”

Hun forklarer, at børn, der har lyttet meget til musik, sandsynligvis har lettere ved at lære sprog, fordi musikkens rytme taler til den venstre hjernehalvdel, hvorimod den højre hjernehalvdel opfatter melodiforløb, der kræver musikalsk hukommelse:

”Når vi lytter til musik, samarbejder de to hjernehalvdele, og jo mere vi bruger dem, jo mere stimuleret bliver vi”, fortæller musikpædagogen.

 

Musik udvikler sociale kompetencer

Sven-Erik Holgersen, lektor og forsker på Danmarks pædagogiske Universitet, understreger ligeledes, at musik er en vigtig del af børns hverdag, fordi den inviterer barnet til at involvere sig og forstå toner og stemninger.

”Der kan være en række positive punkter ved aktivt at beskæftige sig med musik, fordi man derved kommer i kontakt med mange sider af sig selv” siger han, og forklarer, at aktiv involvering gennem musik også kan støtte udvikling af sociale kompetencer.

Derfor er det bare om at få børnene med ind i musikkens verden. Selvom de mindste ikke kan udtrykke sig verbalt i starten, kan de sagtens deltage ved at lytte, bevæge sig, imitere samt mærke stemninger og rytmer.

Man tør mere, når musikken spiller

Samtidig giver musik og sang en fællesskabsfølelse, der gør, at man tør noget andet og mere, end hvis man er sammen under mere formelle omstændigheder.
Derfor er det bare om at introducere barnet for en masse forskellige genrer, forklarer Sven-Erik Holgersen, som understreger, at forældrenes holdning til musik også her spiller ind:

”Hvis forældrene selv er glade for musik, er der stor sandsynlighed for, at børnene også bliver det. Det gælder derfor om at vise glæden for musikken og introducere børn for mange forskellige genrer. På den måde vil børnene selv ret hurtigt begynde at forholde sig til, hvilken slags musik de selv kan lide, og den musik, de måske bryder sig mindre om”, siger han.

Børn med høretab og musik? Kan man det?

JA, det kan man. Det har vi selv meget positive erfaringer med ved begge vores CI-opererede piger på 2 og 3 år.

Også Mette Bau, forfatter og Mor til Lova med CI, har gode erfaringer med musik og sang:

”Min egen fremgangsmåde med Lova har været at give hende meget mere musik end mine normalthørende børn. Netop for at få den “gratis” positive indvirkning på hendes talesprog. Og jeg tror netop, at det er en af de ting, der har virket. Hun er stopfodret med musik og sang. Og hun har tornet af sted sprogligt.”

Når man får børn med høretab, får man ofte fortalt, at der vil være begrænsninger indenfor sang og musik, og de vil ikke have den samme oplevelse. Men jeg er ikke et sekund i tvivl om, at sang og musik har været med til at styrke vores børns sprogudvikling. Vi synger mange gange i løbet af dagen – mens vi leger, i bilen, når vi cykler ”Hov, der var en bus, kender vi en sang om en bus?”, og når vi skal putte. Vi laver også sange ud af det, vi nu foretager os, og vi laver melodi og rim.

Gennem vores AVT-forløb har vi hver anden uge også fået en ny sang, som vi har sunget på repeat i hjemmet og i vuggestuen (gerne med fagter). På den måde er børnene blevet trygge i sangene og fået dem repeteret rigtig mange gange, både tekst og melodi. I dag har vi en sangmappe med alle sangene, som børnene er rigtig glade for. Også vuggestuen blev introduceret for nye sange, som de normalthørende børn har taget til sig.

Jeg bliver hver gang rørt og enormt imponeret og stolt, når Alberte kan huske en sangtekst og melodien. Jeg er dybt taknemmelig for den teknologi, der findes på området, og jeg synes det er et sandt mirakel.

Uanset om barnet har høretab eller ej, er musik win-win og jeg vil klart anbefale at dyrke musikken – også selvom du, som jeg, ikke har en smuk sangstemme 🙂

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.